Facebook_logo

 


telephone

тел/факс:(03849) 3-26-51; (03849) 3-26-72  

posta

Email: Kp-peti@ukr.net


Кафедра обліку і оподаткування

 

Кафедра обліку і оподаткування


Адреса:


ЯК НАС ЗНАЙТИ?local

32300, Україна,

Хмельницька область,

м. Кам'янець - Подільський,

вул. Годованця, 13,

local

кабінет № 217

telephone

тел.: (03849) 3-26-51

fax

факс (03849) 3-26-51

posta

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Історія

Кафедра обліку і оподаткування заснована у січні 2019 р. (наказ директора коледжу від 20.12.2018 р. № 445), з метою навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців вищої кваліфікації зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» і здійснення науково-дослідної роботи.

 

 

Виконуючий обов’язки завідувача кафедри


korkusko 

Годнюк Ірина Валентинівна - завідувач кафедри, 

вчений секретар ВР, кандидат економічних наук, доцент;

Вчене звання: доцент, 2011 р.

Тема кандидатської дисертації: «Облік власного капіталу в

акціонерних товариствах АПК»

Посада: в.о. завідувача кафедри фінансів, економіки і економічної кібернетики, вчений секретар ВР, викладач економічних і облікових дисциплін

Email:   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду  

Дата народження: 28 вересня 1977 р.

Освіта: вища.

 1. Подільська  державна аграрно-технічна академія,  1999 р.,  спеціальність  «Облік і аудит»,  кваліфікація  економіста-бухгалтера.

 2. Аспірантура Подільського державного аграрно-технічного університету, 2004 р.

 

Детальніше →


СКЛАД   КАФЕДРИ


 

Коркушко Олег Никодимович – виконуючий обов'язки завідувача кафедри, кандидат економічних наук, доцент;

Слободян Володимир Дмитрович -  кандидат економічних наук, доцент;

Кушнір Людмила Анатоліївна - кандидат економічних наук, доцент;

Свирида Ольга Василівна– викладач облікових дисциплін;

Гльос Ірина Романівна – викладач економічних дисциплін;

Герасимова Тамара Іванівна – викладач економічних дисциплін;

Шевчук Наталія Станіславівна – завідувач заочного відділення, викладач облікових дисциплін.

 

 

 

 


 

Освітня діяльність кафедри 

Кафедра обліку і оподаткування є випусковою кафедрою Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу. Кафедра має власний науково-методичний підхід до процесу навчання студентів. Вимоги та зміст підготовки визначаються навчальними планами підготовки фахівців за спеціальністю «Облік і оподаткування», освітньо-кваліфікаційними характеристиками та освітньо-професійними програмами. Кафедра здійснює постійне удосконалення навчального процесу, працює над розробкою та виданням сучасного навчально-методичного забезпечення, запроваджує нові науки (дисципліни), з огляду на вимоги ринку праці до компетентностей фахівців. Впроваджує сучасні інформаційно-комунікаційні технології, інтерактивні та інноваційні види викладання, створює умови для розвитку творчих можливостей студентів.

Кафедра обліку і оподаткування розробляє та застосовує прогресивні методи, новітні методики, інформаційні та інноваційні технології навчання. Кафедра активно використовує систему дистанційного навчання (POSEKMOODLE), що дозволяє: надати навчальну можливість взаємодії з кожним викладачем за допомогою використання технічних, програмних і адміністративних засобів мережі Інтернет; удосконалювати інтенсивні взаємодії студентів між собою і з викладачами-консультантами; дозволяють проводити електронні семінари і ділові ігри; легко змінювати зміст курсу, розміщеного на Інтернет — сторінці, вводити оновлені дані; корегувати курс за підсумками навчання тощо.

Освітньо-професійна програма «Облік і оподаткування» є однією із ключових елементів стратегії КОЛЕДЖУ, яка визначає пріоритетність співробітництва з бізнесом, промисловістю та суспільством. Професійна підготовка фахівців з обліку і оподаткування дозволяє забезпечити досягнення цілей сталого розвитку на місцевому, регіональному та національному рівнях. Підготовка фахівців, які володіють глибокими знаннями, а також базовими й професійними компетентностями з обліку і оподаткування, що направлені на здобуття студентом економічних знань облікового напряму; здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та прикладні проблеми у сфері професійної діяльності з обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування, а також у процесі досліджень та/або здійснення інновацій, що характеризуються невизначеністю умов і вимог.  Освітня програма розвиває перспективи підготовки фахівців з обліку, аудиту  і  оподаткування  з  урахуванням  особливостей функціонування підприємств сфери промисловості та послуг.

 

 По закінченню навчання випускники зі спеціальності «Облік і оподаткування» володіють такими  знанням та навиками:

 • ведення фінансового,  податкового, управлінського обліку в різних галузях господарської діяльності;
 • складання фінансової та податкової звітності;
 • калькулювання витрат та ціноутворення; ведення обліку в бюджетних, банківських установах, страхових компаніях тощо;
 • планування аудиторських перевірок, складання програм аудиту, проведення аудиту окремих об'єктів та напрямів діяльності підприємств.

Отримані професійні знання сприяють подальшому працевлаштуванню: 

 • на підприємствах малого, середнього та великого бізнесу;
 • у торговельних організаціях;
 • у страхових компаніях та консалтингових фірмах;
 • у територіальних органах Державної фіскальної служби;
 • в аудиторських фірмах;
 • у територіальних органах Державної казначейської служби;
 • в органах соціального захисту населення та регіональних митницях;
 • у банківських установах;
 • у державних органах виконавчої влади;
 • в органах  місцевого самоврядування та інших установах.

По закінченню навчання випускники можуть займати посади:

 • бухгалтера;
 • бухгалтера-аналітика;
 • бухгалтера-ревізора;
 • судово-бухгалтерського експерта;
 • аудитора;
 • консультанта з податків та зборів;
 • економіста з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності;
 • фінансового аналітика;
 • консультанта з антикризових питань;
 • спеціаліста з інвестиційного менеджменту;
 • головного бухгалтера, фінансового директора.

Науково-дослідна діяльність кафедри 

Важливим завданням роботи кафедри є органічне поєднання навчально-методичної та науково-дослідної діяльності викладацького складу кафедри. Наукова діяльність викладачів кафедри спрямована на подальший розвиток фундаментальних, пошукових і прикладних досліджень з питань бухгалтерського обліку та оподаткування. Науковий пошук викладачів кафедри спрямований на удосконалення прогресивних форм і методів обліку та контролю в підприємницькій діяльності, теоретичне дослідження основ бухгалтерського обліку та оподаткування, визначення та вирішення методологічних проблем бухгалтерського обліку в умовах розрахунково-аналітичних досліджень фінансової та податкової звітності та значення інформаційної бази, що формується у системі бухгалтерського обліку.

Основні напрямки наукових досліджень кафедри:

– модернізація та організація системи обліку підприємств України в умовах ринку;

– облік в органах пенсійного і соціального страхування;

– напрямки моделювання стратегічного аналізу та перспективи його розвитку;

– аналітичні моделі стратегічного аналізу конкурентоспроможності підприємств;

– історичні аспекти розвитку обліку та контролю фінансово-господарської діяльності;

– стандартизація і правове регулювання обліку;

– проблематика та перспективи впровадження МСФЗ;

– правове регулювання, організація та методика обліку зовнішньоекономічної ді­яльності;

– міжнародні стандарти та особливості обліку в зарубіжних країнах;

– облік, контроль та оподаткування: теорія та практика;

– проблема організації та методики обліку, контролю та оподаткування в бюджетних установах;

– модернізація бухгалтерського обліку в державному секторі.

Цілеспрямована робота викладачів за напрямами досліджень сприяє підготовці наукових праць. Викладачі кафедри публікують монографії, навчальні посібники, статті у фахових виданнях, статті у виданнях, що індексуються у провідних міжнародних наукометричних базах SCOPUS, Web of Science, Index Copernicus, приймають участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних науково-практичних конференціях, наукових семінарах, круглих столах, форумах тощо.

Викладачі кафедри здійснюють керівництво науковою роботою студентів, які беруть участь у виконанні науково-дослідних робіт кафедри, студентських наукових гуртках, наукових конференціях, семінарах та олімпіадах. На кафедрі успішно функціонує науковий студентський  гурток з бухгалтерського обліку.

Практична підготовка фахівців з обліку і оподаткування

Кафедра обліку і оподаткування активно співпрацює з підприємствами всіх форм власності з метою посилення практичної підготовки фахівців з обліку і оподаткування (проведення виробничої і переддипломної практики студентів, проведення лекційних та практичних занять), а також проведення спільних науково-дослідних робіт і впровадження їх результатів в практику.

 

ПЕРЕЛІК ДІЮЧИХ БАЗ ПРАКТИК

для проходження виробничої практики студентами

world2ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ ПОДІЛЬСЬКОГО СПЕЦІАЛЬНО НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО КОЛЕДЖУБанер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
панорама центру
Банер
перехрестя Данила Галицького - Грушевського
Банер
перехрестя Грушевського - Князів Коріатовичів
Банер
майдан Відродження
Банер
квітковий ринок
Банер
Новопланівський міст
Банер
Лебедине озеро
Банер
Ратушна площа
Банер
міст «Лань, що біжить»
Банер

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish