Facebook_logo

 


telephone

тел/факс:(03849) 3-26-51; (03849) 3-26-72  

posta

Email: Kp-peti@ukr.net


НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Освітньо-професійна програма «Облік і оподаткування»

Друк

Освітньо-професійна програма «Облік і оподаткування»

 

Освітньо-професійна програма «Облік і оподаткування» є однією із ключових елементів стратегії КОЛЕДЖУ, яка визначає пріоритетність співробітництва з бізнесом, промисловістю та суспільством. Професійна підготовка фахівців з обліку і оподаткування дозволяє забезпечити досягнення цілей сталого розвитку на місцевому, регіональному та національному рівнях. Підготовка фахівців, які володіють глибокими знаннями, а також базовими й професійними компетентностями з обліку і оподаткування, що направлені на здобуття студентом економічних знань облікового напряму; здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та прикладні проблеми у сфері професійної діяльності з обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування, а також у процесі досліджень та/або здійснення інновацій, що характеризуються невизначеністю умов і вимог.  Освітня програма розвиває перспективи підготовки фахівців з обліку, аудиту  і  оподаткування  з  урахуванням  особливостей функціонування підприємств сфери промисловості та послуг.

Освітньо-професійна програма «Облік і оподаткування»

Пояснювальна записка до освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування»

 

Перелік компонент освітньо-професійної програми

Код н/д 

Компоненти освітньої програми  

1. Нормативні (обов’язкові) компоненти ОПП

1.1. Нормативні навчальні дисципліни загальної підготовки

ЗП 01

Українська мова (за професійним спрямуванням)

ЗП 02 

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

ЗП 03 

Інформатика

ЗП 04 

Філософія

ЗП 05

Екологія та екологічна етика

ЗП 06 

Безпека праці та життєдіяльності в галузі

ЗП 07 

Історія української державності та культури

ЗП 08 

Іміджелогія

ЗП 09 

Соціологія

ЗП 10 

Менеджмент

ЗП 11

Основи наукових досліджень

ЗП 12

Вступ до спеціальності

1.2. Нормативні навчальні дисципліни фахової  підготовки

ФП 01 

Економічна теорія (політична економія, макроекономіка, мікроекономіка)

ФП 02 

Економіка підприємства

ФП 03 

Математика для економістів (вища математика, теорія ймовірності, математична статистика)

ФП 04 

Оптимізаційні методи та моделі

ФП 05 

Статистика

ФП 06 

Економіка праці  і соціально-трудові  відносини

ФП 07 

Податкова система

ФП 08 

Господарське право

ФП 09 

Теорія бухгалтерського обліку

ФП 10 

Облік (фінансовий, управлінський)

ФП 11 

Звітність підприємств

ФП 12 

Облік і звітність в оподаткуванні

ФП 13 

Інформаційні системи і технології в обліку

ФП 14 

Аналіз господарської діяльності

ФП 15 

Організація і методика аудиту

ФП 16 

Внутрішньогосподарський контроль

ФП 17 

Аудит

ФП 18 

Фінанси, гроші та кредит

ФП 19 

Організація і планування виробництва

ФП 20 

Загальнодержавні фінанси

1.3. Інші нормативні компоненти ОПП

ПН 01 

Навчальна практика з фінансового обліку

ПВ 01 

Виробнича практика

КР 01 

Курсова робота (з організації і методики аудиту)

КР 02 

Курсова робота ( з фінансового обліку)

СО 01 

Підготовка бакалаврської роботи / Підготовка до  комплексного екзамену зі спеціальності

А 01

Захист бакалаврської роботи / Комплексний екзамен зі спеціальності

2. Компоненти ОПП самостійного вибору студентів (вибіркові): 

2.1. Навчальні дисципліни самостійного вибору студента загальної підготовки 

ЗП ВС 13

Фінансова психологія бізнесу

Психологія фінансів

ЗП ВС 14 

Трудове право

Конституційне право

2.2. Навчальні дисципліни самостійного вибору студента фахової підготовки

ФП ВС 21

Міжнародна економіка

Світове господарство і міжнародні економічні відносини

ФП ВС 22

Історія економіки та економічної думки

Регіональна економіка

ФП ВС 23

Економіко-організаційні основи бізнесу

Фахівець в бізнес-середовищі

ФП ВС 24

Облік і звітність у бюджетних  установах

Облік і звітність у фінансових установах

ФП ВС 25

Казначейська справа

Бюджетне управління обліку

ФП ВС 26

Облік зовнішньоекономічної діяльності

Облік у зарубіжних країнах

ФП ВС 27

Ціна і ціноутворення

Депозитарна діяльність

ФП ВС 28

Маркетинг

Маркетингова діагностика конкурентоспроможності підприємств

ФП ВС 29

Облікова політика

Організація праці бухгалтера та аудитора

ФП ВС 30

Облік та адміністрування податків

Податковий менеджмент

ФП ВС 31

Облік в галузях економіки

Облік і звітність суб’єктів малого підприємства

ФП ВС 32

Облік у банках

Банківська справаОстаннє оновлення ( Неділя, 19 січня 2020, 19:28 )
 

Положення коледжу

Друк
СТАТУТ ПОДІЛЬСЬКОГО СПЕЦІАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО КОЛЕДЖУ             
download

Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та роботу екзаменаційної комісії

download

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО РАДУ СТУДЕНТІВ ГУРТОЖИТКУ ПОДІЛЬСЬКОГО СПЕЦІАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНО РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО КОЛЕДЖУ

download

world2ПОЛОЖЕННЯ ПРО СПЕЦІАЛЬНІ ОСВІТНІ КУРСИ В ПОДІЛЬСЬКОМУ СПЕЦІАЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНОМУ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ КОЛЕДЖІ (підготовка до вступу до закладів вищої освіти та ЗНО)

world2ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ТА ПРОВЕДЕННЯ РУБІЖНОГО КОНТРОЛЮ (РУБІЖНОЇ АТЕСТАЦІЇ) НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ


world2ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАУКОВО-МЕТОДИЧНУ КОМІСІЮ


world2ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЗА ОКР МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА


world2ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЗА ЗАОЧНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ ЗА РВО «ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ»


world2ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ РІЗНИЦІ, ЇЇ СКЛАДАННЯ ТА ПЕРЕЗАРАХУВАННЯ (ЗАРАХУВАННЯ)НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН


world2ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА СТУДЕНТІВ НА САМОСТІЙНИЙ ВИБІР НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦІПЛІН


world2ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ ПОДІЛЬСЬКОГО СПЕЦІАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО КОЛЕДЖУ


world2ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ ПОДІЛЬСЬКОГО СПЕЦІАЛЬНОГО 
НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО КОЛЕДЖУ

Останнє оновлення ( П'ятниця, 24 січня 2020, 17:00 )
 

Вольська Ангелія Олександрівна

Друк

Вольська Ангелія Олександрівна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук, доцент, викладач

Вчене звання: доцент, 2013 р.

Тема кандидатської дисертації: «Соціальне страхування в умовах трансформаційної економіки», 2011 р.

Посада: викладач кафедри фінансів, економіки і економічної кібернетики

 

Е- mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Дата народження23.09.1977 р.

Освіта: вища.

 - 2004 р. - Подільська державна аграрно-технічна академія (тепер Подільський державний аграрно-технічний університет),  кваліфікація: магістр з обліку і аудиту.

Професійна  діяльність:

  • З 1998 по 1999 рр. – соціальний працівник відділу з організації та наданню грошової та матеріальної допомоги управління соціального захисту населення Хотинського району;
  • 04. 2000 р.- 08. 2000 р. – завідуюча відділу по організації та наданню грошової та матеріальної допомоги управління праці та соціального захисту населення Хотинського району;
  • 08. 2000 р. – 05. 2001 р. головний бухгалтер Хотинського районного управління юстиції;
  • 05. 2001 р. – 12. 2005 р. – головний бухгалтер відділення ВД ФССНВ у Хотинському районі;
  • 12.2003 р. – 06. 2006 р. – викладач кафедри обліку і аудиту (по сумісництву);
  • 09. 2006 р. – 02. 2012 р. – асистент, а згодом доцент кафедри обліку і аудиту Подільського державного аграрно-технічного університету;
  • З 2018 р. - викладач в Подільському спеціальному навчально-реабілітаційному соціально-економічному коледжі.

Напрям наукового дослідження: Земельні відносини; Оплата праці та соціальне страхування.

Останнє оновлення ( Вівторок, 14 січня 2020, 17:13 )
 

Сушарник Ярослав Анатолійович

Друк

Сушарник Ярослав Анатолійович

Науковий ступінь: кандидат економічних наук, 2017 р.

Тема кандидатської дисертації: «Механізми конкурентоспроможного розвитку свинарства в аграрних підприємствах»

Посада: викладач кафедри фінансів, економіки і економічної кібернетики; фахівець з працевлаштування випускників навчального закладу

Email: kirily Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Дата народження: 14.07.1990 р.

Освіта: вища.

1. Подільський державний аграрно-технічний університет, 

- 2010р., спеціальність "Економіка і підприємництво", кваліфікація: бакалавр з обліку і аудиту; 

 - 2011 р.,  спеціальність:  «Облік і аудит»,  кваліфікація: магістр  з обліку і аудиту.

 

Професійна діяльність:

З 2018 р. – викладач кафедри економіки, фінансів, обліку і оподаткування; фахівець з працевлаштування випускників Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу.

З січня 2019 р. - викладач кафедри фінансів, економіки і економічної кібернетики.


Напрям наукового дослідження: «Собівартість та конкурентоспроможність продукції АПК».

Наукові доробки:

11 наукових праць, у тому числі: 6 статей у наукових фахових виданнях України, 2 статті в зарубіжних наукових періодичних виданнях; 3 публікації у матеріалах науково-практичних конференцій.

Останнє оновлення ( Вівторок, 05 березня 2019, 15:05 )
 

Сторінка 1 з 33

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
панорама центру
Банер
перехрестя Данила Галицького - Грушевського
Банер
перехрестя Грушевського - Князів Коріатовичів
Банер
майдан Відродження
Банер
квітковий ринок
Банер
Новопланівський міст
Банер
Лебедине озеро
Банер
Ратушна площа
Банер
міст «Лань, що біжить»
Банер

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish